Havenreglement

ARTIKEL 1

Dit havenreglement geldt voor de gehele jachthaven (geopend 15 april tot 15 oktober) en de daarbij behorende terreinen.

ARTIKEL 2

Boten dienen er netjes onderhouden en verzorgd uit te zien. Denk eraan hoe u de boot vast legt.

ARTIKEL 3

 • alleen huurders van de ligplaats maken gebruik van de haven;
 • toegang tot de haven is verboden voor onbevoegden;
 • bezoekers dienen zich te melden bij de receptie; bij afwezigheid kunt u de intercom gebruiken
 • parkeren zoveel mogelijk aansluiten, andere auto of bezoek met 2e auto (€ 3,00) melden bij de receptie.
 • een ieder die zich op de jachthaven en bijbehorende terreinen bevindt is gehouden orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en de verantwoording te nemen voor zijn gedrag en van bezoek.

ARTIKEL 4

Op en in de jachthaven is het niet toegestaan:

 • hinderlijk lawaai te maken;
 • onnodig golven te veroorzaken (dus zachtjes varen)
 • de jachthaven te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen;
 • (huis-) dieren los te laten lopen;
 • vaartuigen en auto’s schoon te maken met drinkwater
 • motoren te laten draaien anders dan om het vaartuig te verplaatsen;
 • open vuur (waaronder begrepen barbecueën) te gebruiken;
 • te zwemmen of te duiken;
 • in het vaartuig te overnachten dan wel het vaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.

Voor genoemde handelingen onder 1-5-7-8 kan met toestemming receptie een uitzondering worden gemaakt.

ARTIKEL 5

Een ieder die zich op ons terrein/haven bevindt is gehouden afvalstoffen gescheiden te deponeren in de daarvoor bestemde inzamelpunten, zie instructie

 • alleen dichte zakken in de kliko’s geen los afval, dit kan in de ijzeren bak ernaast
 • glas in de gele glasbakken;
 • plastic/blikjes/melkpakken in de daarvoor bestemde zak bij de kast neerzetten;
 • papier (dozen klein maken) bij of in de kast neerzetten;
 • geen grofvuil in de containers deponeren. Grofvuil dient u zelf af te voeren;

Wij zullen vanaf 2021 een bijdrage van € 5,00 vragen voor het scheiden van afval.

ARTIKEL 6

Wilt u uw boot verkopen, dient u dit te melden bij de receptie, mochten er mensen komen kijken zijn wij op de hoogte. U verkoopt alleen uw boot, de ligplaats is niet overdraagbaar.

ARTIKEL 7

Een ieder die zich op de haven/terreinen bevindt is gehouden de veiligheid voor mens, dier en milieu te betrachten en te voorkomen dat er schade wordt toegebracht of gevaar ontstaat door onachtzaamheid of niet naleven van de havenregels.

Wij houden ons het recht voor om het havenreglement tussentijds aan te kunnen passen.

Team VVP Verhuur/Visserslust